Pravilnik o specifičnosti e-komuniciranja - Terme Čatež

Pravilnik o specifičnosti e-komuniciranja

Prijava na e-novosti

Za prijavu na e-novosti Terme Čatež d.d. prikupljaju sledeće podatke: e-adresu, ime i prezime... Preduzeće Terme Čatež d.d. prikuplja lične podatke isključivo dobrovoljnim davanjem ličnih podataka kod prijave na e-novosti.

Upisom Vaše e-adrese prijavljujete se na e-novosti, kojima će Vas društvo Terme Čatež d.d. obaveštavati o novostima u ponudi, popustima, akcijskim i posebnim povoljnostima, i o aktuelnim nagradnim igrama.
Po upisu e-adrese za primanje e-novosti, na navedenu adresu dobićete potvrdu, čijom aktivacijom ćete biti prijavljeni na e-novosti društva Terme Čatež d.d. sve do opoziva.

Lični podaci za prijavu na e-novosti koristiće se samo u svrhe za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Podatke o korisnicima društvo Terme Čatež d.d. neće ni u kom slučaju prodavati, pozajmljivati ili bilo kako posredovati neovlaštenim trećim licima,  bez Vašeg dopuštenja.

Opoziv saglasnosti

Korisnik može bilo kada opozvati svoju saglasnost, na isti način kako ju je i dao. Za opoziv saglasnosti korisnik mora u odgovarajući obrazac na web stranicama upisati svoju prijavnu e-adresu, i na nju će  dobiti obaveštenje. Potvrdom prijavne e-adrese biti će aktiviran opoziv saglasnosti.

Odjava

Korisnik može bilo kada klikom na taster ODJAVA u e-novostima, zahtevati od upravitelja ličnih podataka, brisanje njegovih ličnih podataka.

Prava korisnika

Korisnik može bilo kada preko donjeg kontaktnog obrasca izabrati i poslati odgovarajući zahtev za pristup ličnim podacima, koje upravitelj o njemu prikuplja i obrađuje, za prepravku ličnih podataka, brisanje podataka, ograničenje obrade u vezi s pojedincem čiji se lični podaci obrađuju, ugovor o obradi ličnih podataka ili za prenosivost ličnih podataka.

Korisnik se može u slučaju kršenja njegovih prava prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka, obratiti informacijskom punomoćniku.

Vrsta zahteva E-adresa Dodatni komentar

Čuvanje podataka

Upravitelj Terme Čatež d.d. poštuje prava korisnika i nastoji održati najveći nivo sigurnosti u čuvanju ličnih podataka. Stoga smo obavezni postupati u skladu sa zakonima i propisima, koji se odnose na čuvanje ličnih podataka, u skladu sa važećim Zakonom o čuvanju ličnih podataka, Zakonom o elektronskim komunikacijama, te Opstom uredbom EU o čuvanju podataka (GDPR).

E-novosti društva Terme Čatež d.d. šalju se preko mrežne aplikacije GDPR manager, koja garantuje potpunu depersonalizaciju ličnih podataka primaoca e-novosti i u skladu s načelom minimalizacije omogućava pristup do ličnih podataka samo ovlaštenim osobama i to na osnovu primljenih zahteva za prepraku, pristup, ograničenja, ugovor, prenos ili brisanje ličnih podataka.

Mrežna aplikacija GDPR manager osigurava potpunu sigurnost ovlaštenog korisnika aplikacije (sa lozinkom i korisničkim imenom zaštićen je pristup aplikaciji), i automatski evidentira pristup ovlaštenih korisnika aplikaciji i njihove aktivnosti na aplikaciji.

Lične podatke će društvo Terme Čatež d.d. brižno čuvati, i sprečiti njihovu eventualno zloupotrebu. Lični podaci će  biti korišteni samo u svrhe za koje je korisnik dao svoju saglasnost, korisničkim imenom i lozinkom, a siguran pristup njima imaju samo ovlašcene osobe upravitelja ličnim  podacima, koje su obavezne brižno postupati sa ličnim podacima u skladu sa važećim europskim zakonodavstvom.

Ovlašćena osoba za čuvanje ličnih podataka u društvu Terme Čatež d.d. je Gregor Žibert.

Bilo kakva pitanja u vezi sa čuvanjem ličnih podataka na stranicama www.terme-catez.si možete poslati na e-adresu GDPR@terme-catez.si

Pošiljalac e-novosti i upravitelj Vašim ličnim podacima je:
Terme Čatež d. d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice.

Mesto i datum: Čatež ob Savi, 10.05.2018