Prodaja nekretnina - Terme Čatež

Prodaja nekretnina

Predložena transakcija predviđa prodaju KOMPLEKSA Hotel Golf Grad Mokrice, koji je 100 % u vlasništvu Terme Čatež d.d.


Više informacija: 
tajnistvo@terme-catez.si, T.: 07 620 7002.