Poslovna mreža - Terme Čatež

Poslovna mreža

Naziv i sedište društva Vrsta kapitalnog ulaganja
Udeo Terma Čatež d.d. (u%) u kapitalu pojedinog društva Broj deonica u vlasništvu Terma Čatež d.d
.
Ukupan broj dionica
Del Naložbe d.d., Čatež ob Savi deonice 95,31 53.671 56.314
Tabela 3: Kapitalna ulaganja u „ćerke firme“ (30.06.2021)
Grupu  Terme Čatež čine Terme Čatež d.d. i „ćerka firma“, u kojima društvo Terme Čatež ima većinski vlasnički udeo, a time i većinsko pravo glasa. U grupi se prepliću i delatnosti, igara, ugostiteljstva i turizma…

Del Naložbe d.d.

Delatnost društva je iznajmljivanje vlastitih poslovnih prostora,kao i kvalitetno upravljanje vrednosnim papirima. 

Del Naložbe, d .d. takođe poseduju koncesiju za priređivanje igara na sreću u Igralnem salonu Casino Lido Terma Čatež sa automatima za igru, elektronskim ruletom i brojnim igrama na sreću.