Odnosi sa deoničarima - Terme Čatež

Odnosi sa deoničarima

Vlasnička struktura

Ispis iz knjige deonica na dan 31.12.2022.
Dioničar Procenti vlasništva Broj deonica
DZS, d. d. 45,79 227.586
Kapitalska družba, d. d. 23,79 118.262
Delo Prodaja, d. d. 9,15 45.463
Triglav Vzajemni skladi 3,99 19.850
Zavarovalnica Triglav, d. d. 1,66 8.247
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada 1,55 7.682
Del Naložbe, d.d. 1,38 6.840
BPH d.o.o. 1,22 6.068
Triglav vzajemni skladi - delniški 1,08 5.379
Ostali delničarji 10,39 51.645
ZAJEDNO 100,00 497.022
Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI – 8250 BREŽICE
SLOVENIJA