Vizuelni materijal - Terme Čatež

Vizuelni materijal

Za upotrebu u različitim aplikacijama, možete preuzeti logotip Terma Čatež u različitim formatima: 
Logotip možete sačuvati tako, da kliknete na link desnom tipkom na „mišu“ i odaberete opciju "Save as...". 


Logotip Terma Čatež je zaštićen. Upotreba je dozvoljena samo uz pisanu saglasnost Terma Čatež.