Pogoji uporabe - Terme Čatež

Pogoji uporabe

Postupak kupovine u Internet trgovini

Postupak kupovine u Internet trgovini nakon dostavljanja porudžbine:


Elektronsko obaveštenje o primanju porudžbine. Posle slanja porudžbine kupac dobija obaveštenje putem elektronske pošte, da je porudžbina primljena u red čekanja. Uobičajeno je da kupac primi elektronsko obaveštenje u roku od 5 minuta, međutim može doći do produženja ovog roka, iz razloga različitog smeštaja lokacija distributera elektronske pošte. Posle slanja porrudžbine, u roku od dva sata, kupac ima mogućnost otkazivanja porudžbine.

Elektronsko obaveštenje o obradi porudžbine. Ako kupac ne otkaže porudžbinu, porudžbina ide u dalju obradu. Ponuđač proverava podatke i dostupnost naručenih artikala odnosno usluga,porudžbinu potvrđuje ili s razlogom odbija. Ponuđač zadržava pravo odbijanja porudžbine u slučaju očito pogrešno istaknutih cena, koje mogu nastati u slučaju grešaka u automatskoj obradi podataka, o čemu naručilac takođe dobija obaveštenje od ponuđača. U slučaju nejasnoća, provere podataka ili osiguranja pravilne nabavke, ponuđač će pozvati poručioca na telefonski broj koji je kupac naveo u rubrici Moj račun odnosno u poslanom obrascu za porudžbinu. Potvrdu porudžbine ponuđač dostavlja na elektronsku adresu kupca, čime je sklopljen kupoprodajni ugovor.

Elektronsko obaveštenje o slanju porudžbine dostavnoj službi radi dostave na adresu kupca. Ponuđač će robu pripremiti u dogovorenom roku, pa je poslati na adresu kupca. O tome ponuđač obaveštava kupca slanjem obaveštenja na njegovu elektronsku adresu.

Način plaćanja

Ponuđač omogućava sledeće načine plaćanja:

kreditnom karticom (Eurocard/Mastercard, Visa, Diners)

Cene

U sve cene  je uračunat PDV. Cene važe u trenutku slanja porudžbenice i nemaju unapred određenu vrednost.

Čuvanje ličnih podataka

 Ponuđač se obavezuje trajnom čuvanju svih ličnih podataka poručioca. Ponuđač će lične podatke upotrebljavati  isključivo za vlastite potrebe ispunjenja porudžibne i ostalu potrebnu komunikaciju. Podaci naručioca, niti u jednom slučaju, neće biti prosleđeni neovlaštenim osobama.