Garancija - Terme Čatež
Vruča ponuda target="_top" Destinacije target="_top" Smeštaj target="_top" Doživljaji target="_top" Sigurno u Terme Čatež target="_top"

Garancija

Reklamacija

Rešavanje reklamacija odvija se u skladu sa odredbama Obligacionog zakona i Zakona o zaštiti potrošača.

Reklamacije se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Terme Čatež, d.d., E-trgovina, Topliška cesta 35, 8250 Brežice ili complaints@terme-catez.si, s napomenom Reklamacija.