Terapije - Terme Čatež
Vruća ponuda target="_top" Smeštaj target="_top" Doživljaji target="_top" Termalna riviera target="_top" Zdravstveni centar target="_top"

Terapije

Vitalnost je lepa, zdravlje je sve!

Zdravstveni stručnjaci, postupci lečenja i rehabilitacije, termalna voda, osnova su programa terapije, lečenja i rehabilitacije  u Termama Čatež.

U lečenje su uključeni sledeći postupci:

Hidroterapija

Hidroterapija je deo balneoterapije, kod koje lekovitom termalnom vodom i kupkama budimo obrambenu snagu organizma. Balneološke terapije, poput grupne medicinske hidrogimnastike, asistirane hidrogimnastike u Hubbardovoj kadi, podvodne masaže, biserne kupke, terapije Halliwick i Watsu, upotrebljavamo posebno kod težih oštećenja organa kretanja i kičme, kao i  pri hroničnim upalama zglobova i leđa.

Grupna medicinska hidrogimnastika: grupna hidrogimnastika podrazumeva grupne vežbe u vodi. Ako se gibanje izvodi sa laganim otporom, voda pomaže slabijim mišićima. Ako gibanje izvodimo brzo, otpor vode pomaže jačanju pojedine grupe mišića mišića.

Vežbe u Hubbardovoj kadi: kod pacijenata, koji ne mogu u bazen, pokušavamo dostići pozitivne efekte kretanja u vodi pomoću asistencije  pri aktivnosti u kadi, prilagođene tako, da omogućava značajno veći radijus kretanja.

Metoda Halliwick za decu sa cerebralnom paralizom: halliwick je metoda neurofizioterapije, koja se upotrebljava kod nekoliko neuroloških bolesti, prvenstveno posle moždanog udara i kod dece sa cerebralnom paralizom, gde ih vežbe u vodi relaksiraju i omogućavaju izvođenje određenih pokreta.

Watsu u vodi: watsu je antistresni program za potpunu relaksaciju, olakšavanje bolova, bolju pokretljivost zglobova i ledja. To je relaksacijska terapija u vodi, koja se izvodi kao dopuna medicinskoj terapiji, pospešuje pokretljivost zglobova i ublažava bolove u leđima. Relaksirani mišići, zglobovi i zglobna struktura omogućavaju normalno kretanje tela. Watsu je individualna terapija, koja je u celini prilagođena zdravstvenom stanju i opštem osećanju pojedinca.

Biserne kupke: kod bisernih kupki, mehurići vazduha nežno masiraju telo, a odgovarajuća  je prvenstveno za relaksaciju.

Podvodna masaža: fizioterapeut masira pojedine delove tela mlazom vode pod određenim pritskom.

Kineziterapija ili terapeutska gimnastika

Kineziterapija uključuje aktivno, asistirano i pasivno terapeutsko razgibavanje ili mobilizaciju zglobova, individualnu i grupnu terapeutsku gimnastiku, aktivne relaksacijske vežbe, proprioceptivnu neuromuskulaturnu facilitaciju (PNF), individualne vežbe pre i posle porođaja, individualne vežbe muskulature kukova, grupne vežbe disanja, vežbe izdržljivosti, vežbe za propriocepciju, vežbe u suspenziji,  funkcionalni trening, školu hodanja i stajanja, vežbe na lopti, radnu terapiju, te neurofizioterapiju (Bobath).

Terapeutska gimnastika u vodi: Lečenje postupcima kineziterapije provodimo individualno ili u grupama, zavisno od zdravstvenog stanja pacijenta.

Pasivno razgibavanje ili mobilizacija zgloba: Kod ograničene pokretljivosti zgloba, pokušavamo razgibavanjem ili mobilizacijom poboljšati ili normalizovati opseg pokreta ili doseći svu funkcionalnu pokretljivost zgloba.

Aktivne relaksacijske vežbe celog tela: Aktivnim relaksacijskim vežbama pokušavamo gosta naučiti razliku između napetih i opuštenih mišića ili grupe mišića,  i  kako opustiti napete mišiće.

Neurofizioterapija - Bobath: Neurofizioterapija je tehnika, korisna samo kod posebnih, uglavnom neuroloških oboljenja, koju sprovodimo i kod zahvaćene strane i kod zdravog tela.  Pacijenta podstičemo na izvođenje selektivnih kretnji i kombinaciju pokreta, koji će kasnije olakšati izvođenje funkcionalnih kretnji.

Funkcionalni trening – škola hodanja, stajanja: S funkcionalnim treningom pokušavamo pacijenta naučiti sve ono, što zbog bolesti ili oštećenja ne može i što je bitno za njegovu nezavisnost u osnovnim dnevnim aktivnostima. Naglasak je na transferima, učenju oblačenja, hranjenju, ličnoj nezi i odvajanju.

PNF: Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) – kretanje se odvija u više ravni, uključeno je više kretnji odjednom. Poboljšava se pokretljivost i snaga mišića, koordinacija i funkcija celokupnog ekstremiteta.

Vežbe na lopti: Mnoge vežbe, koje izvodimo sa loptom, namenjene su otklanjanju različitih zdravstvenih poteškoća.

Individualne vežbe pre i posle  porođaja: Vežbe pre porođaja, koje trudnice izvode su sigurne, a vežbe posle porođaja brže vraćaju telo u stanje pre trudnoće.

Individualne vežbe muskulature kukova: Inkontinencija kod žena, prvenstveno u starijoj životnoj dobi, dosta je učestala. Poznavanjem vežbi za jačanje mišića kukova i  njihovim redovnim i pravilnim izvođenjem poteškoće možemo značajno umanjiti.

Grupne vežbe disanja: Grupne vežbe disanja su vežbe "za dobro jutro", koje u sezoni izvodimo napolju  i koje protežu celo telo, razgibavaju zglobove i olakšavaju početak novog dana.

Vežbe za izdržljivost: Vežbe za izdržljivost (bicikl, kvadriceps klupa) su vežbe, kojima pokušavamo povećati izdržljivost tela, tako da osnažimo mišiće i poboljšamo kardiovaskularnu i respiratornu izdržljivost.

Vežbe u suspenziji: Vežbe, koje izvodimo prvenstveno su za jačanje slabije grupe mišića udova. Izvode se u rasterećenju, kako bi umanjili uticaj gravitacije.

Radna terapija: Terapija, kojom na razne načine pokušavamo poboljšati funkciju i snagu ruku.

Škola hodanja, stajanja: Pacijenta, koji je slabo pokretan ili nepokretan, učimo da  ustaje i postupno samostalno hoda sa  pomoćnikom ili bez njega.

Elektroterapija

Za jačanje mišića i nerava, za smanjenje bolova,koristimo  postupke savremene elektroterapije: elektroterapiju protiv bolova (DD, IF, TENS), magnetoterapiju i elektrostimulaciju.

Elektroterapija protiv bolova (DD, IF, TENS): Elektroterapija protiv bolova (Interferenca; Tens; Diadinamik) – sa različito oblikovanim impulsima ili sa različitim modulacijama strujnog toka, pokušavamo umanjiti bolove bez obzira na razlog njihovog nastanka.

Myofeedback: Terapija, kod koje pacijenta učimo pravilne kontrakcije određenih mišića, tako da se pri kontrakciji mišića pojave zvučni ili svetlosni signali.

Elektrostimulacija: U nedostatku inervacije mišića, pokušavano električnim tokom, mišiće stimulisati  tako, da se zatežu i time očuvaju kontrakcijske sposobnosti mišića.

Magnetoterapija: Upotrebom  magnetnog polja dosežemo smanjenje bolova, pospešivanje zaceljivanja lomova i uopšte  bolji osećaj.

Termoterapija

Termoterapijama stimulišemo pokretljivost zglobova i mišića, ublažavamo bolove: oblogama blatom i parafinom, kupkama, lečimo hronične bolesti lokomotornog sistema, relaksiramo mišiće i ublažavamo bolove. Za bolju cirkulaciju upotrebljavamo  tople jastučiće gela thermopack. Kod akutnih upala i oštećenja sa rashlađujućim gel oblogama kriopak ublažavamo bolove, napetost mišića i  otoke.

Fango: Lečenje hroničnih bolova koštanog sistema toplotom. Na određenoj temperaturi, zagrejano blato (42-45°C) ima visok toplotni kapacitet i nisku provodljivost, zato  u tkivo polako i dugo dovodi toplotu.

Parafin: Parafin zagrejemo na višu temperaturu, zatim u njega potapamo prvenstveno distalne delove udova. Na sobnoj temperaturi otvrdne i dugo zadržava toplotu.

Thermopack: Jastučiće napunjeni gelom, zagrejemo i polažemo na određene delove tela.  Time postižemo zagrevanje tog dela tela, kao i relaksaciju mišića, što smanjuje bolove i pospešuje cirkulaciju.

Kriopack, krioterapija: U terapeutske svrhe koristimo i hlađenje pojedinih delova tela. Kod akutnih upala i oštećenja smanjuje bolove, mišićne grčeve i otoke.

Mehanoterapija

Značajni terapeutski postupci mehanoterapije su klasične ručne masaže, ručna i mašinska limfna drenaža, kao i TRU TRAC.

Klasične ručne masaže: Namenjene pospešivanju protoka krvi, relaksaciji mišića, smanjenju bolova, opštem  smirenju tela i relaksaciji.

Ručna limfna drenaža: Ručna tehnika, kojom uspešno otklanjamo otoke.

Mašinska limfna drenaža: Mašinska terapija, kod koje pozitivnim pritiskom na pojedine delove tela utičemo na izlučivanje tečnosti  iz međućelijskog prostora.

Refleksna masaža stopala: Masažna tehnika, kod koje terapeut masiranjem stopala utiče na akupresurne tačke i uspostavlja energijsku ravnotežu u telu.

Watsu: Antistresni program za potpunu relaksaciju, smanjenje bolova, bolju pokretljivost zglobova i ledja. To je relaksacijska terapija u vodi, koja se izvodi kao dopunska medicinska terapija, koja pospešuje pokretljivost zglobova i ublažava bolove u krstima. Opušteni mišići, zglobovi i zglobne strukture omogućavaju normalno kretanje tela. Watsu je individualna terapija, koja je u celini prilagođena zdravstvenom stanju i opštem osećanju pojedinca.

TRUC-TRAC: Posebnom aparaturom pokušavamo donekle rastegnuti kičmene pršljenove  i tako delomično relaksirati mišiće oko krsta i smanjiti bolove u leđima ili nozi.

Terapeutski ultrazvuk

Terapeutski ultrazvuk je lečenje energijom zvučnih talasa visokih frekvencija, koje čovekovo uho nečuje. Ultrazvučnim talasima utičemo na vrlo male ćelije i molekule u telu, prouzrokujemo njihovo kretanje. Mehanička se energija, u tkivima kroz koje prolazi, menja u toplotnu energiju.

Efekti terapeutskog ultrazvuka

Terapeutski ultrazvuk kontinuiranog oblika ima mikromasažni i toplotni efekat, koji je značajan pri otkrivanju različitih hroničnih upalnih procesa i istezanja napetih struktura. Pulsni ultrazvuk je zbog manjeg toplotnog efekta odgovarajući  za lečenje svežijih povreda mišića, ligamenata, tetiva, hrskavice. Dubina prodiranja ultrazvuka zavisna je od izabrane frekvencije, izlazne snage i vrste tkiva koje obrađujemo.

Laser

Fizioterapija pacijenata se često izvodi i sa  terapeutskim laserom. Pri tome upotrebljavamo laserske zrake manje jačine i sa talasnom dužinom, koja može spadati u vidljivo ili interferencijsko polje elektromagnetnog spektra. Fiziološki efekti, koji se pripisuju laserskoj terapiji su ublažavanje bolova, pospešeno zaceljivanje i smanjenje broja mikroorganizama.

Laser tako poboljšava mikrocirkulaciju i regeneraciju tkiva, deluje protiv upala (normalizuje cirkulaciju krvi) i usporava slanje impulsa boli prema centralnom nervnom sistemu. Odgovarajući je  za sve vrste povreda, od poteškoća sa kožom do upale tetiva. Poseban efekat je kod zaceljivanja rana.


Zdravstveni center Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI – 8250 BREŽICE
SLOVENIJA

Delovni čas: ponedeljek – petek 7.00 -15.00
Pregled kod lekara možete da zakažete lično ili telefonski
od ponedeljka do petka, između 08.00 i 13.00