Rehabilitacija - Terme Čatež
Vruća ponuda target="_top" Smeštaj target="_top" Doživljaji target="_top" Termalna riviera target="_top" Zdravstveni centar target="_top"

Rehabilitacija

Verujte nam – visoka stručnost naša je prednost

Rehabilitacija u lečilištu T. Č. je proces u kome se pacijenti sa telesnim oštećenjem postepeno uključuju u svakodnevni život. Konačni cilj programa rehabilitacije je uspostavljanje stanja koje garantuje optimalno uključenje pacijenta u društveni život i rad. Rehabilitacija u lečilištu T. Č. je komleksan proces, a uspeh ostvarujemo prvenstveno timskim radom. Osim stručnog osoblja - lekari, terapeuti, med. sestre, izuzetno značajan i podjednako važan član tima je i sam pacijent koji svojim aktivnim učestvovanjem značajno doprinosi uspešnoj rehabilitaciji.


Rehabilitaciju bolesnika i  druge aktivnosti odeljenja provodimo u:

  • rehabilitacionom fitness studiju,
  • četiri vežbaonice, namenjene individualnom i grupnom razgibavanju,
  • ambulantama,
  • prostorima za terapiju,
  • u kabinetu za izokinetičko testiranje i
  • u kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku.


+
Rehabilitacija sportista i sportskih povreda

Rehabilitacija sportskih povreda odgovarajuća je sportistima koji su na treninzima i takmičenjima izloženi izuzetnim naporima, prilikom čega, usled neadekvatne pripremljenosti organizma, sve češće dolazi do povreda. Njima nije dovoljno da ih osposobimo samo za svakodnevne umerene fizičke aktivnosti, već ih je potrebno pripremiti za krajnja opterećenja na sportskim treninzima i takmičenjima.

Namena programa je uspostavljanje pravilnog pristupa fizičkoj aktivnosti, prilagođavanje opterećenja u zavisnosti od sposobnosti pojedinca i smanjenje rizika od povreda sportske populacije sa pravilnim planiranjem treninga.

U programima, koje provodimo pomoću najsavremenije izokinetičke i dijagnostičke opreme, učestvuju lekar specijalista fizijatar, kineziolog, fizioterapeut, maser i profesor fizičkog vaspitanja. 

+
Rehabilitacija posle oštećenja i operacija na lokomotornom sistemu

Produženje života, sportske povrede, saobraćajne i radne nezgode, kao i na drugoj strani brz razvoj operativnih tehnika hirurgije i ortopedije, doprineli su brzom razvoju rehabilitacije posle povreda i operacija na lokomotornom sistemu, koju provodimo u Termama Čatež.

Razvili smo postupke za rehabilitaciju kolena, ramenog pojasa, pršljenova, kukova, zglobova ruku i nogu, a posebno posle rekonstrukcije ligamenata, implantacije veštačkih zglobova, posle preloma, amputacija, operacija pršljenova…

Pacijentima pristupamo individualno, pri izradi programa primenjujemo princip postepenog opterećenja. Brinemo se da je vežba sigurna i  da ne izaziva bolove. Upotreba savremenog izokinetičnog dinamometra omogućava nam objektivnu procenu napretka rehabilitacije svakog pacijenta...

Cilj rehabilitacije je ponovno uspostavljanje mobilnosti, normalne mišićne snage, ravnoteže, koordinacije i optimalne funkcije.

Osim uvođenja u specijalni program rehabilitacije, u Termama Čatež pacijentima nudimo raznovrstan izbor rekreativnih mogućnosti, od aktivnosti u Sportskom centru hotela Toplice do plivanja u brojnim bazenima Termalne rivijere. 

+
Rehabilitacija degenerativnih oboljenja lokomotornog sistema
Rehabilitacijom degenerativnih oboljenja lokomotornog sistema ublažavamo degenerativne promene u kostima, koje su uzrok poteškoća u kretanju i izvršenju svakodnevnih obaveza. Za tu vrstu poteškoća oblikovali smo poseban program rehabilitacije, kojim degenerativne promene ublažavamo i doprinosimo boljem osećanju učesnika programa.
+
Rehabilitacija reumatoloških bolesti

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i tradicije bavimo se rehabilitacijom reumatoloških bolesti, lečenjem upalnog i degenerativnog reumatizma, prvenstveno reumatoidnog artritisa, ankilozantnog spondilitisa, hroničnog poliartritisa kod maloletnika, artroze, spondiloznog i spondilogenog sindroma, metaboličkog artritisa, …

Terme Čatež imaju vodeću ulogu u lečenju bolesnika s ankilozantnim spondilitisom u Sloveniji. Više od 30 godina intenzivno i uspešno se bavimo kompleksnim funkcionalnim lečenjem bolesnika s tom bolesti.

U lečenju je prisutna balneoterapija u bazenima i kadama sa termalnom vodom, individualna i grupna vežba, fango ili parafinske obloge, ultrazvuk, laser, magnetoterapija, podvodna i ručna masaža, kao i radna terapija. Naše empirijske studije pokazuju da pozitivni efekti balneoterapije traju nekoliko meseci duže nego terapije bez balneološke komponente.

Optimalno lečenje traje tri nedelje i uključuje program obrazovanja sa uputima za samolečenje u domaćem okruženju. 

+
Rehabilitacija neuroloških bolesti i povreda

U Zdravstvenom centru Terme Čatež nudimo rehabilitaciju neuroloških bolesti i povreda. Lečimo stanja posle moždanog udara, posle oštećenja pršljenova, posle operacija na centralnom i perifernom nervnom sistemu, multipleks sklerozu, dečiju cerebralnu paralizu…

U Termama Čatež posebnu pažnju poklanjamo rehabilitaciji bolesnika posle moždanog udara. Rehabilitacija započinje u bolesničkoj sobi na odeljenju za hospitalizaciju, gde neurofizioterapeut i radni terapeut uče pacijente dnevnim aktivnostima. Nastavlja se u vežbaonici, izvođenjem pasivnih i aktivnih vežbi, proprioceptivne neuromuskularne facilitacije (PNF), terapije po Bobathu, masažama i elektroterapijama. Preporučeno vreme rehabilitacije posle moždanog udara je tri nedelje.

Rehabilitacijom želimo  da osposobimo pacijenta, da postane što je više moguće samostalan, kako bi postigao što bolji kvalitet života. Ugodna okolina lečilišta Terma Čatež, prostori bez arhitektonskih prepreka u hotelu Čatež, dugogodišnje iskustvo naših terapeuta i vrhunska osposobljenost lečničkog osoblja garantuju uspešno lečenje.

Velika prednost rehabilitacije posle moždanog udara i ostalih neuroloških bolesti i rehabilitacije povreda, u našem lečilištu, upotreba je termalne vode. Osim lekovitih efekata, veliku pomoć pacijentima pruža u uspostavljanju ravnoteže, koordinacije i hodanja.

U Zdravstvenom centru Terma Čatež, stručno smo osposobljeni i za provođenje hidroterapije po metodi Halliwick.

+
Rehabilitacija posle operacija dojki

Cilj programa je pravovremena rehabilitacija posle operacije raka dojke, što podrazumeva podizanje psihofizičke kondicije, očuvanje optimalne gibljivosti ramenog pojasa i sprečavanje nastanka limfedema na operisanoj strani.

Rehabilitacija uključuje hidroterapiju u toploj termalnoj vodi, individualnu i grupnu vežbu, aktivno asistirano razgibavanje, limfnu drenažu, ručnu masažu i elektroterapiju. 

Zdravstveni center Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI – 8250 BREŽICE
SLOVENIJA

Delovni čas: ponedeljek – petek 7.00 -15.00
Pregled kod lekara možete da zakažete lično ili telefonski
od ponedeljka do petka, između 08.00 i 13.00