Dijagnostika - Terme Čatež
Vruća ponuda target="_top" Smeštaj target="_top" Doživljaji target="_top" Termalna riviera target="_top" Zdravstveni centar target="_top"

Dijagnostika

U Termama Čatež, pacijenti i gosti, mogu da zakažu specijalističke lekarske preglede. Preglede obavljaju vrhunski lekari specijalisti iz sledećih oblasti: fizijatrija, ortopedija, neurohirurgija, reumatologija, ultrazvučna dijagnostika i izokinetika. Cilj  specijalističkih pregleda je dijagnoza zdravstvenih poteškoća, da se ustanovi realno trenutno zdravstveno stanje pacijenta i da pisano mišljenje, odnosno stručna medicinska informacija, koja pacijentu može biti polazište za dalje lečenje.

Specijalističke ambulante

U Termama Čatež deluju različite specijalističke ambulante, u kojima će vas  lekari specijalisti pregledati i savetovati u daljem lečenju.

+
Specijalistička fizijatrijska ambulanta
Specijalista fizijatar na osnovi pregleda, daje ocenu vašeg zdravstvenog stanja, savetuje, priprema plan vođenja rehabilitacije, daje specijalistički nalaz. 
+
Specijalistička ortopedska ambulanta
Vrhunski specijalista ortoped na osnovu pregleda, donosi procenu stanja lokomotornog sistema i preporučuje odgovarajuće konzervativno ili operativno lečenje, kao i rehabilitaciju. Posle pregleda ortoped daje specijalistički ortopedski nalaz.  
+
Specijalistička neurohirurška ambulanta
U ambulanti će vas pregledati lekar neurohirurg, specijalista za oblast glave, kičme i povrede kičmene moždine, pa vas posavetovati u zavisnosti od daljeg konzervativnog ili operativnog lečenja. Posle pregleda neurohirurg daje specijalistički neurohirurški nalaz.
+
Specijalistička reumatološka ambulanta
Specijalista reumatolog će na osnovu pregleda dati savete u zavisnosti od  daljeg lečenja i načina kako što kvalitetnije živeti uprkos bolesti. Posle pregleda daje specijalistički reumatološki nalaz.

Ultrazvučna dijagonostika

Ultrazvučna dijagnostika mekih tkiva najsavremenija je dinamično neinvazivno ispitivanje mekih delova u zglobovima i mišićima uz mogućnost panoramskog pogleda i sa sono CT.Ispitivanje  preporučujemo kod sportskih povreda, kao i  starijim osobama kod kojih se često pojavljuju spontana ograničenja mekih tkiva u zglobovima i mišićima. Nakon obavljenog dijagnostičkog ultrazvuka, dobijate nalaz i pisano mišljenje u zavisnosti od daljeg lečenja.

Izokinetika

Izokinetiku provodimo sa izokinetičkim sistemom Biodex, na kojem vršimo merenja, a koji spada u najsavremenije merne sisteme. Omogućava testiranje mišića i  grupe mišića u dinamičnim uslovima. Pomoću sistema ustanovljavamo realnu mišićnu snagu u Nm, odnos mišićne snage između mišića za zatezanje i gibanje određenog sklopa, proporciju mišićne snage između zahvaćenih i nezahvaćenih ekstremiteta. Posle obavljene dijagnostike dobijate nalaz i pisano mišljenje uz savete glede daljeg provođenja fizikalne terapije.

Na pregled možete doći i uz samoplaćanje.

Na pregled u fizijatrijsku ambulantu možete doći s uputom ili uz samoplaćanje. Svi ostali pregledi u specijalističkim ambulantama se plaćaju.

Zdravstveni center Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI – 8250 BREŽICE
SLOVENIJA

Delovni čas: ponedeljek – petek 7.00 -15.00
Pregled kod lekara možete da zakažete lično ili telefonski
od ponedeljka do petka, između 08.00 i 13.00