Pravno obvestilo - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"

Pravno obvestilo

Pravna določila

Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last družbe Terme Čatež d.d. in je informativne narave. V Termah Čatež d.d. s skrbnim ažuriranjem vsebine stremimo k zagotavljanju točnosti in ažurnosti podatkov na naših spletnih straneh, vendar družba ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti. Tako Terme Čatež d.d. kot tudi druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Vse informacije in fotografije, ki jih vsebujejo spletne strani Term Čatež, so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na spletnih straneh, so last družbe Terme Čatež d.d. in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene. Pri tem se morajo  ohraniti vse avtorske ali druge pravice in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke družbe Term Čatež d.d. oziroma ima omenjena družba pravico do njihove uporabe.
Terme Čatež d.d. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Spletna stran Term Čatež lahko vsebuje tehnične nepravilnosti in tiskarske napake, zato si pridržujemo pravice do sprememb, popravkov in izboljšav naših spletnih strani, v zvezi z informacijami o produktih in programih ter cenah, ki se lahko izvedejo kadarkoli brez predhodnega obvestila.
Prav tako družba Terme Čatež ni odgovorna za občasno nedelovanje strani.

Obvestilo o videonadzoru

Obvestilo zunanjim osebam po tretjem odstavku 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora na območju, prostorih in objektih podjetja Terme Čatež d.d.

Upravljavec videonadzora:

Terme Čatež d.d. , Topliška cesta 35, 8250 Brežice, Slovenija

tel.: 07 493 67 00, E-pošta:   info@terme-catez.si

matična številka 5004896000, davčna številka SI55444946

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO): gdpr@terme-catez.si

Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih družbe Terme Čatež d.d., skladno s 76. členom ZVOP-2, z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR.

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: pooblaščene osebe v podjetju Terme Čatež d.d., skladno z izrecnimi pooblastili;

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države;

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema: do 365 dni.

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku, razen v primerih, da bi to ogrozilo varovanje osebnih podatkov drugih posameznikov,
  • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),
  • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
  • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka etc.) razen v primerih, da bi to ogrozilo varovanje osebnih podatkov drugih posameznikov.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe: pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali naslov upravljavca, katerih kontaktni podatki so objavljeni zgoraj.

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje: osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni

Neobičajne nadaljnje obdelave:

  • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;
  • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
  • nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo);
  • posnetki videonadzornega sistema se hranijo najdlje 365 dni.

Zaupnost osebnih podatkov

Z vašimi osebnimi podatki v družbi Terme Čatež d.d. skrbno ravnamo, to pomeni: varno, v skladu z zakonodajo. Razpolaganje z vašimi osebnimi podatki za nas predstavlja veliko odgovornost, zato v priloženem dokumentu podajamo ključne informacije v zvezi z obdelavo vaših podatkov. Z uporabo naših storitev se strinjate z navedenim načinom pridobivanja, hranjenja in uporabo vaših osebnih podatkov, zato vas vljudno vabimo, da si dokument podrobno preberete.


Končna določila

V vseh cenah ponudbe Term Čatež d.d. je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče s sedežem v Brežicah.

Pravila nagradne igre

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre Term Čatež

Spodaj navedena pravila določajo način izvajanja nagradne igre v Termah Čatež.