Vizija, poslanstvo, cilji - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"

Vizija, poslanstvo, cilji

V Termah Čatež  sledimo novim trendom na svetovnem turističnem trgu. Z novimi naložbami si zagotavljamo korake pred domačo in tujo konkurenco.

Visoka stopnja znanja in obvladovanja notranjih procesov, izbira ustreznih strateških partnerjev, uravnovešena kadrovska politika in obvladovanje tveganj so del mozaika, s katerim želimo trajno ustvarjati  nadpovprečne rezultate in  udejanjati dolgoročno začrtano strategijo razvoja družbe.

Cilj družbe Terme Čatež je organizacija poslovanja na način, ki zagotavlja permanentno rast vrednosti za delničarje, ob hkratnem povečevanju stopnje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih, kot tudi  krepitev  priznanih blagovnih znamk Term Čatež in vodilnega položaja v panogi v regiji, z  usmeritvijo v projekte z visoko dodano vrednostjo.
 
Z odgovornim odnosom  do  poslovnega, naravnega in družbenega okolja in do sodelavcev, udejanjamo načela trajnostnega razvoja.