Osnovni podatki - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"

Osnovni podatki

Podjetje: TERME ČATEŽ, d. d.
Naslov: Topliška 35 SI - 8250 Brežice
Telefon: 07/ 49 36 700 07/ 49 35 000
Faks: 07/ 49 35 005
E-pošta: info@terme-catez.si
Internet: www.terme-catez.si
Generalni direktor: Bojan Petan
Predsednik nadzornega sveta: mag. Robert Krajnik
Davčna št.: SI55444946
Matična št.: 5004896000
Dejavnost: 55.100 – hotelske, gostinske, zdraviliške, trgovske, športne, rekreativne in druge storitve
Oblika lastnine: delniška družba
Osnovni kapital: 12.444.216,32 €
Število izdanih delnic: 497.022
Kotacija delnic: Ljubljanska borza, d.d., standardna kotacija, oznaka delnice TCRG