Odnosi z delničarji - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"

Odnosi z delničarji

Lastniška struktura na dan 31.12.2022.

Delničar Odstotek lastništva Število delnic
DZS, d. d. 45,79
227.586
Kapitalska družba, d. d. 23,79 118.262
Delo Prodaja, d. d. 9,15 45.463
Triglav Vzajemni skladi - delniški 3,99 19.850
Zavarovalnica Triglav, d. d. 1,66 8.247
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada 1,55 7.682
Del Naložbe, d.d. 1,38 6.840
BPH d.o.o. 1,22 6.068
Triglav vzajemni skladi - delniški 1,08 5.379
Ostali delničarji 10,39 51.645
SKUPAJ 100,00 497.022

Aktualno obvestilo glede ukinitve registrskih računov pri KDD

Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI – 8250 BREŽICE
SLOVENIJA