Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

125. seja nadzornega sveta z dne 18. marca 2024

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice, objavlja:
Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je na svoji 125. seji, dne 18. marca 2024, seznanil z oceno rezultatov družbe v obdobju januar – december 2023, s finančnim stanjem družbe in s postopki prodaje poslovno nepotrebnega premoženja. Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je seznanil tudi z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar – februar 2024.