Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Revidirano letno poročilo 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice objavlja:
Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja. Poročilo je v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815. 
Nadzorni svet družbe bo letno poročilo obravnaval na svoji naslednji seji.