Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

121. seja nadzornega sveta z dne 27. marca 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice, objavlja:
Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je na svoji 121. seji, dne 27. marca 2023, seznanil z oceno rezultatov družbe v obdobju januar - december 2022, s finančnim stanjem družbe in s postopki prodaje poslovno nepotrebnega premoženja.