Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

116. seja nadzornega sveta z dne 1. junija 2021

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. je na svoji 116. seji, dne 1. junija 2021, potrdil revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2020 in sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d. Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze.