Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Zaključena prodaja 100% lastniškega deleža v družbi Marina Portorož, d.d.

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja: Družba Terme Čatež d.d. obvešča, da so bili v postopku prodaje 100% lastniškega deleža v družbi Marina Portorož, d.d. izpolnjeni vsi pogodbeni odložni pogoji in z dnem 4.5.2021 izveden prenos lastništva delnic na kupca. Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom: O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost