Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

114. seja nadzornega sveta z dne, 09. julija 2020

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. je na svoji 114. seji, dne 09. julija 2020, potrdil revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2019 in sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d.