Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

113. seja nadzornega sveta z dne, 16. aprila 2020

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je na svoji 113. seji, dne 16. aprila 2020, seznanil s seznanil s Kriznim načrtom podjetja Terme Čatež d.d. ob posledicah SARS-CoV-2.