Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

112. seja nadzornega sveta z dne, 16. decembra 2019

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je na svoji 112. seji, dne 16. decembra 2019, seznanil s potekom seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d, z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar – oktober 2019 ter z načrtom družbe za leto 2020.