Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

110. seja nadzornega sveta z dne, 17. junij 2019

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. je na svoji 110. seji, dne 17. junija 2019, potrdil revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2018 in sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d.