Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za leto 2018

Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja. Nadzorni svet družbe bo letno poročilo obravnaval na svoji naslednji seji.