Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

107. seja nadzornega sveta z dne, 27. septembra 2018

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je na svoji 107. seji, dne 27. septembra 2018, seznanil z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar – avgust 2018 ter s potekom seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d.