Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Obvestilo z dne, 23.7.2018

Družba Terme Čatež d.d. je prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani z dne, 26.06.2018, s katero je Višje sodišče v Ljubljani potrdilo sodbo Okrožnega sodišče v Krškem z dne, 11.05.2017, da se sklep št. 2a sprejet na skupščini tožene stranke Terme Čatež d.d. dne 29.8.2014, ki se glasi: »Bilančni dobiček v višini 10.519.488,53 EUR se razporedi v preneseni dobiček.« spremeni tako, da se bilančni dobiček družbe, ki na dan, 31.12.2013 znaša 10.519.488,53 EUR, uporabi tako, da se del bilančnega dobička v višini 4 % osnovnega kapitala, kar znaša 497.022,00 EUR, nameni za izplačilo dividende delničarjem, kar predstavlja 1,00 EUR bruto na delnico.