Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

106. seja nadzornega sveta z dne, 24. maja 2018

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. je na svoji 106. seji, dne 24. maja 2018, potrdil revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2017 ter sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d.