Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Postopek preventivnega prestrukturiranja družbe Terme Čatež d.d. tudi formalno zaključen

Dne 22.3.2018 je Okrožno sodišče v Krškem objavilo pravnomočnost ustavitve postopka preven-tivnega prestrukturiranja nad družbo Terme Čatež d.d.