Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Soglasno sprejeti vsi sklepi skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, objavlja sprejete sklepe redne skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d., ki je bila 20. marca 2018. Na skupščini delničarjev je bilo prisotno 80,50% delničarjev z glasovalno pravico. Vsi sklepi skupščine delničarjev so bili soglasno sprejeti s 100% večino oddanih glasov.