Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

105. seja nadzornega sveta z dne, 16. februarja 2018

Nadzorni svet je na svoji 105. seji, dne 16. februarja 2018, pregledal pripojitev družbe M Kapital, d.d. k družbi Terme Čatež d.d. in sprejel pisno Poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu pripojitve družbe M Kapital, d.d. k družbi Terme Čatež d.d. ter pregledal pripojitev družbe M Naložbe, d.d. k družbi Terme Čatež d.d. in sprejel pisno Poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu pripojitve družbe M Naložbe, d.d. k družbi Terme Čatež, d.d. Nadzorni svet je sprejel tudi sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d.