Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

104. seja nadzornega sveta z dne, 20. december 2017

Nadzorni svet se je na svoji 104. seji, dne 20. decembra 2017, seznanil z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar – oktober 2017, z načrtom družbe za leto 2018 ter imenovanjem pripojitvenega revizorja in revizorja za povečanje kapitala družbe v postopku pripojitve družbe M Kapital d.d. in M Naložbe d.d. k družbi Terme Čatež d.d.