Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Avgust 2017 - najboljši mesec v zgodovini Term Čatež

Avgusta so gostje v Termah Čatež realizirali 135.350 nočitev, kar je za 3.196 nočitev več kot do sedaj rekordnega avgusta leta 2015.

Skupaj z enodnevnimi gosti je Terme Čatež v letošnjem avgustu obiskalo 174.172 kopalcev, kar je 5,6% več kot lani v istem obdobju.

Izjemno povečanje števila nočitev smo v letošnjem avgustu zabeležili v kampu. V kampu je prenočilo 83.546 gostov. S tem so Terme Čatež postavile nov mejnik v zgodovini družbe. Kamp v Termah Čatež ni samo največji slovenski kamp, ampak tudi najboljši slovenski kamp po oceni ADAC.

Tudi letošnje leto se nadaljuje trend rasti gostov v Termah Čatež. Tako so v obdobju januar – avgust 2017 ustvarili 539.379 nočitev (porast 2,0% glede na isto obdobje leta 2016) in kupili 174.057 dnevnih kart za kopanje v bazenih Term Čatež (porast 4,1% glede na isto obdobje leta 2016).

Z navedenim trendom poslovanja bodo Terme Čatež v letu 2017 presegle vse zastavljene cilje.