Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

102. seja nadzornega sveta z dne, 13. junij 2017

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je na svoji 102. seji, dne 13. junija 2017, seznanil z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar – april 2017 in s finančnim stanjem v družbi, potrdil letna poročila družbe za leto 2016 z vsebino, v kateri ga je sestavilo poslovodstvo družbe, ter sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe.