Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Kako na zdravljenje? target="_top" Varno v Terme Čatež target="_top"
Sporočila za javnost

101. seja nadzornega sveta z dne, 17. marca 2017

Nadzorni svet se je na svoji 101. seji, dne 17. marca 2017, seznanil z rezultati poslovanja družbe in s finančnim stanjem v družbi.