Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

98. seja nadzornega sveta z dne, 30. maj 2016

Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je na svoji 98. seji, dne 30. maja 2016, seznanil z rezultati poslovanja družbe v letu 2016, potrdil letna poročila družbe za leto 2015 in sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe.