Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Januarja in februarja 2016 rast poslovnega izida iz poslovanja za 164 %

Družba je v obdobju januar – februar 2016 ustvarila 4.2 mio EUR prihodkov od prodaje (v istem obdobju leta 2015 pa 3.8 mio EUR - indeks rasti prihodkov je 111). Pri tem je družba ustvarila 594.113 EUR poslovnega izida iz poslovanja (v istem obdobju leta 2015 pa 225.052 EUR – indeks rasti poslovnega izida iz poslovanja je 264).