Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

97. seja nadzornega sveta Term Čatež

Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je na seji, dne 29.3.2016, seznanil z rezultati poslovanja družbe v letu 2015 in v prvih dveh mesecih leta 2016 ter s finančnim stanjem v družbi.