Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

96. seja nadzornega sveta z dne 22. decembra 2015

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja: Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je na seji, dne 22.12.2015, seznanil z rezultati poslovanja družbe, finančnim stanjem v družbi ter z načrtom družbe za leto 2016.