Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Revidirano letno porocilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za leto 2014

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja: Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za leto 2014* *V skladu s 111. členom ZTFI (Zakon o trgu finančnih instrumentov) obveščamo, da letnega poročila do 30.4.2015 še ni sprejel pristojni organ družbe.