Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Sklic na dokument: Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za leto 2013

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja:
Družba Terme Čatež d.d. je dne 24.11.2014 prejela odredbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 21.11.2014, v kateri je ATVP odredila, da mora družba Terme Čatež d.d. objaviti dopolnjeno letno poročilo s podpisano izjavo članov poslovodstva in s tem odpraviti kršitev 3. točke drugega odstavka 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

 Družba Terme Čatež d.d. je dne 30.4.2014 na SEOnetu objavila Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež in Skupine Terme Čatež za leto 2013 (v nadaljevanju letno poročilo) in skladno z odredbo ATVP objavlja dopolnjeno letno poročilo s podpisano izjavo članov poslovodstva.

 Celotno besedilo popravljenega letnega poročila je v priponki.