Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Povzetek sklepov 92. seje nadzornega sveta

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja povzetek sklepov seje nadzornega sveta: Potrdi se zapisnik 91. seje nadzornega sveta in dnevni red 92. seje nadzornega sveta. Nadzorni svet se seznani z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar - september 2014 in s finančnim stanjem v družbi ter oceno poslovanja. Nadzorni svet se seznani s Poročilom o posebni reviziji družbe Terme Čatež d.d. (sklep sodišča opr. št. Ng 2/2013).