Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2008

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za obdobje januar – marec 2008 bo dostopen javnosti od 08.05.2007 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom • »o podjetju«, • »novinarska soba«, • »sporočila za javnost«