Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Nerevidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež d.d. za leto 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTFI in veljavne zakonodaje, družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja nerevidirane nekonsolidarne računovodske izkaze Term čatež d.d. za obdobje 01.01.2007 do 31.12.2007.