Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Povzetek sklepov 67. seje nadzornega sveta Term Čatež, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Term Čatež d.d. je na svoji 67. seji dne 29. novembra 2007 sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 66. seje nadzornega sveta in dnevni red 67. seje nadzornega sveta.

2. Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja družbe Terme Čatež d.d. v obdobju januar - september 2007. Podrobnejši podatki o poslovanju so dani že v objavi dne 09.11.2007, dosegljivi pa so tudi na spletni strani družbe.

Uprava