Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Sporočilo za javnost

V zvezi z nezakonito odprodajo delnic Term Čatež v lasti Turističnega podjetja Portorož in s tem povezane nezakonite prodajne pogodbe o prodaji delnic sporočamo, da je Uprava Term Čatež sprožila vse ustrezne formalno pravne postopke zaradi suma zlorabe pooblastil in položaja direktorja družbe Turistično podjetje Portorož, Tomaža Mencingerja.
Sodišče v Kopru je ugodilo zahtevi Term Čatež in z začasno odredbo prepovedalo Turističnemu podjetju Portorož kakršnokoli razpolaganje z delnicami izdajatelja Terme Čatež, d.d., z oznako TCRG, brez soglasja Term Čatež.

Prav tako je sodišče s to odredbo prepovedalo Perspektivi d.d. vnos nalogov Turističnega podjetja Portorož v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, za prenos delnic izdajatelja Terme Čatež, d.d. na katerokoli tretjo osebo brez soglasja Term Čatež.

Sodišče je s to odredbo Centralni klirinško depotni družbi d.d. tudi naložilo, da pri delnicah TCRG, katerih izdajatelj so Terme Čatež, imetnik pa Turistično podjetje Portorož, vpiše sklep o izdaji začasne odredbe ter prepoved razpolaganja Turističnemu podjetju Portorož z delnicami Term Čatež .

Vse aktivnosti družbe Terme Čatež, vezane na nastalo situacijo, so usmerjene v zaščito premoženja delniške družbe oziroma vseh njenih delničarjev.

Uprava Terme Čatež, d.d.
Služba za odnose z javnostmi

Terme Čatež d.d.,Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi
Tel +386 7 493 6729 ; Fax +386 7 493 5005,
nevenka.petan@terme-catez.si