Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Obvestilo o spremembi kvalificiranega deleža

Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8250 Čatež ob Savi, na podlagi 4. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS št. 79/2006, Zpre-1) in Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1-UPB1) javno objavlja prejeto poročilo o kvalificiranem deležu:
Dne 20. 07. 2007 smo prejeli obvestilo s strani Factor banke d.d., Ljubljana, Tivolska 48, o prodaji kvalificiranega deleža oz. izgubi vseh glasovalnih pravic in sicer da je Factor banka d.d. dne 19 07. 2007 odsvojila 62.618 rednih imenskih delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., kar predstavlja 10,47% glasovalnih pravic.

Uprava
Terme Čatež d.d.