Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Povzetek nerevidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega polletnega poročila družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2006

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, št. 56/99) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja povzetek polletnega poročila za obdobje januar-junij 2006, ki vsebuje nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi za obdobje januar-junij 2006, izdelane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze Skupine Terme Čatež za obdobje januar-junij 2006, izdelane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.