Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža s strani DZS d.d., Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o prevzemih izdajatelj vrednostnih papirjev Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi , obvešča javnost, da jo je DZS, založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, obvestila, da je v času od 3. 4. 2006 do 5. 4. 2006 pridobila 59.246 rednih delnic Term Čatež d.d. in ima tako skupaj 119.112 delnic oz. 19,92 % vseh delnic družbe Terme Čatež d.d..
Uprava
Terme Čatež d.d.