Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Zamenjava članov nadzornega sveta v Marini Portorož d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Skupščina Marine Portorož d.d. se je sestala na svoji seji dne 19.10.2005 in sprejela sklep, da se odpokliče član nadzornega sveta Marine Portorož d.d., gospod Bojan Petan. Seznanila se je tudi z odstopno izjavo gospoda Boruta Mokroviča.

Skupščina je imenovala nova člana nadzornega sveta, gospoda Mladena Kučiša in gospoda Marjana Hribarja za mandat 4/štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve, tj. z dnem 19.10.2005.

Terme Čatež d.d.
Uprava