Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Povzetek sklepov 52. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 15.09.2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 15.09.2005 ter sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejme se zapisnik 51. seje nadzornega sveta in potrdi se dnevni red 52. seje nadzornega sveta

2. Predsednik nadzornega sveta sklene z generalnim direktorjem individualno pogodbo o zaposlitvi

3.

a) Nadzorni svet ustanovi revizijski odbor, ki za naslednjo sejo nadzornega sveta pripravi predlog poslovnika o delu odbora.
b) Nadzorni svet ustanovi delovno skupino za pripravo predloga meril za nagrajevanje kratkoročne in dolgoročne uspešnosti uprave za sprejem na seji nadzornega sveta

4. Nadzorni svet se seznani s poročilom o investicijah v teku, in sicer o: - investiciji v izgradnjo hotela Zdravilišče II,

  • investiciji v izgradnjo kompleksa Mokrice,
  • nameravanimi naložbami do konca leta 2005,
  • investicijo v Ilidži

Nadzorni svet se seznani s količinskimi kazalci 8/osem mesečnega poslovanja, in sicer: V Termah Čatež smo v osmih mesecih letošnjega leta zabeležili 418.815 prenočitev, kar predstavlja 1 % več prenočitev kot v prvih osmih mesecih preteklega leta. Število domačih prenočitev se je zmanjšalo za 5,2%, število tujih prenočitev pa povečalo za 16,5%. Največ tujih gostov prihaja v Terme Čatež iz Italije. Prenočitve italijanskih gostov so se v prvih osmih mesecih letošnjega leta povečale za 29,5 %.

Skupno s hotelskimi gosti je v Termah Čatež d.d. zabeleženih 637.559 kopaliških vstopov. Zelo neugodne vremenske razmere v juliju in avgustu so močno vplivale na manjši obisk enodnevnih kopalcev na Termalni rivieri od pričakovanega.

V osmih mesecih poslovanja smo realizirali 3,7 milijarde SIT poslovnih prihodkov, kar je za 1,3% več kot v enakem primerjalnem obdobju preteklega leta.


TERME ČATEŽ d.d.
Uprava